چک و قوانین قضایی آن

 چک

  • «چک» را میتوان به جای پول نقد استفاده کرد.

دلیل استفاده ازآن رعایت احتیاط و جلوگیری از جرائمی مانند «سرقت» است.

اطلاعات و آگاهی از امور سرقت

صادر کننده چک باید به اندازه چکی که صادر میکند در بانک پس انداز داشته باشد

صدور چک از حساب مسدود و حساب بدون موجودی، جرم است.

چک را نباید به عنوان ضمانت استفاده کرد زیرا چک ضمانتی اعتبار ندارد.

  • چک باید امضاء و تاریخ معتبر داشته، مبلغ آن به حروف و عدد یکی باشد.

برگه چک نباید قلم خوردگی یا پارگی داشته باشد.

موسسات اعتباری و صندوقها حق ارائهء چک به مشتریان خود ندارند.

برای جلوگیری از سوء استفاده حتما بعد از نوشتن چک با علامت گذاری امکان تغییر در متن چک را از بین ببرید.

  • «دارنده چک» شش ماه برای گرفتن «برگشتی» وقت دارد. و پس از آن شش ماه برای «شکایت کیفری» فرصت دارد(مجموعا یک سال).

برای اطلاع از دعاوی کیفری ، مطالب زیر را مطالعه نمایید.

برای شکایت کیفری به کجا مراجعه کنیم؟

هزینه دادرسی دعاوی کیفری و حقوقی

چنانچه به هر دلیل مهلتهای  یاد شده رعایت نشود، تنها میتواند برای وصول چک طرح «دعوی حقوقی» نماید.

برای طرح دعوی حقوقی باید هزینه دادرسی پرداخت نمود.

  • «دارنده چک» کسی است که چک به نام او صادر میشود، به نام او پشت نویسی میشود یا حامل چک.

«پشت نویس» یا ظهر نویس کسی است که پشت چک را امضاء کرده و علاوه بر صادر کننده مسئول پرداخت مبلغ چک میباشد.

برای انتقال چک حامل به دیگری به جز دادن چک نیاز به کار دیگری نیست.

  • اگر مبلغ چکی پرداخت نشود برای وصول آن میتوان از دادسرا، دادگاه و یا از اداره اجراییات ثبت اقدام کرد.

برای وصول چک از «دادسر» باید گواهی برگشت چک و اصل چک را در مدت شش ماهه قانونی ارائه داد(نکته 3).

پس از گذشت شش ماه برای وصول چک از طریق دادگستری تنها میتوان به دادگاه حقوقی «دادخواست مطالبه وجه» داد.

  • دارنده «چک بلامحل» می تواند با مراجعه به «اجراییات ثبت اسناد » محل درخواست صدور اجراییه نماید.

برای صدور اجراییه به این روش نیاز به ارائهء گواهی عدم پرداخت از سوی بانک و اصل چک به اداره اجراییات ثبت میباشد.

اگر امضاء صاحب حساب با امضاء موجود در چک همخوانی داشته باشد اجراییات ثبت «اجرائیه »را صادر میکند.

  • «صادر کننده چک» باید در تاریخ سررسید به اندازه مبلغ، پول در حساب مورد نظر داشته باشد.

چک نباید به صورتی تنظیم شود که بانک به عللی مثل مشابه نبودن امضاء یا قلم خوردگی در متن یا اختلاف در نوشته های چک و … از پرداخت مبلغ خودداری نماید.

نوشتن شرط در چک هیچ اثری نخواهد داشت.

  • چک در تاریخ سررسید و یا پس از آن «قابل وصول» است.

اگر چک یا دسته چک گم شود صاحب آن باید به «دادسرا» مراجعه کند.

دادسرا در صورت قبول دلیل صاحب حساب «دستور توقف پرداخت» چک یا چکهای گمشده را  میدهد.

صدور چک از حساب مسدود جرم محسوب میشود.

تاریخی که به حروف و عدد در چک نوشته میشود باید یکسان باشد.

  • هر عمل یا رفتاری که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد، «جرم» محسوب میشود.

جرم به دو دسته قابل گذشت یا خصوصی و غیر قابل گذشت یا عمومی تقسیم میشود.

ُبا شکایت شاکی یا گزارش مأموران انتظامی پرونده تشکیل و در دادسرا رسیدگی خواهد شد.

هیچکس را نمیتوان بدون قانون مجرم شناخت و مجازات کرد.

  • هیچکس را نمیتوان به موجب قانونی که پس از انجام جرم تصویب شده مجازات کرد.

مجازات باید طبق قانون «قبل از جرم» باشد. جرائم به دو دسته «قابل گذشت» و «غیر قابل گذشت» تقسیم میشوند. جرائم غیر قابل گذشت برهم زننده نظم و امنیت جامعه هستند، مثل زورگیری.

چک و قوانین قضایی آن - قانون چکچک و قوانین قضایی آن - قانون چک

چک و قوانین قضایی آن – قانون چک

قانون چک - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

قانون چک – مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر