مجازات همجنس گرایی زنان – حکم همجنس گرایی زنان

مجازات همجنس گرایی زنان

مجازات همجنس گرایی زنان

مجازات همجنس‌گرایی زنان 

ماده 238: مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

مجازات مساحقه

شرح ماده 239: ماده مقرر می‌دارد، اگر کسی مرتکب مساحقه (که معنای آن در ماده فوق بیان گردید) شود، مجازات او صد ضربه شلاق است و این تعداد قابل کم زیاد کردن نیست.

استثنائات مساحقه

ماده 240: در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

شرح ماده 240

ماده بیان می‌کند، دو زنی که مرتکب مساحقه شده‌اند، چه فاعل این کار باشند و چه طرف مقابل فاعل، چه مسلمان باشند و چه نباشند چه شرایط احصان را داشته باشند یا نه (که معنای احصان بیان گردید) و چه این کار به اجبار شده باشند یا نه، در هر صورت به صد ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

ماده 237: همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه 6 است.

شرح ماده 237:

تقبیل: تقبیل به معنای بوسیدن است.

ملامسه: از ریشه لمس می‌آید و به معنای لمس با شهوت است.

این ماده مقرر می‌دارد ار مردی عمل جنسی غیر از لواط و تفخیذ (که معنای آن بیان گردید) را با مرد دیگری انجام دهد مثلاً از روی شهوت او را ببوسد یا بدن او را از روی شهوت لمس کند، به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری در جه 6 (که معنای آن بیان گردید) محکوم می‌شود که تعداد آن بستگی به نظر قاضی دارد.

معنای تبصره 1: تبصره بیان می‌کند که اگر زنان نیز مرتکب این اعمال با زنان دیگر گردند به 31 تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

معنای تبصره 2: تبصره به این معناست که اگر در شرع برای موارد رابطه جنسی حکمی خاص که قابل تغییر نیز نمی‌باشد پیش‌بینی شده باشد، استناد به این ماده صحیح نمی‌باشد و باید مجازات خاص پیش‌بینی شده اعمال می‌شود.

اثبات جرائم منافی عفت

عنف: اقدام و واداشتن کسی به کاری بدون رضای او توأم با عمل مادی.

در صورتی که دلیل قانونی برای اثبات جرائم منافی عفت وجود نداشته باشد تحقیق کردن و یا بازجویی به منظور پیدا کردن مسائل پنهانی در نظر عام ممنوع می‌باشد که البته این موضوع در مواردی که احتمال تجاوز، آزار و شکنجه، دزدیدن فرد و یا اغفال شخص و مواردی از این نوع باشد استثناء وجود دارد.

منبع: کتاب قانون مجازات اسلامی به زبان ساده

نویسندگان: دکتر فارس نجاری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر علی‌محمد علی‌محمدی (متخصص پزشکی قانونی)

محبوبه رستمی‌فر

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 

بازدید: 148