تفاوت ازدواج دائم و موقت

تفاوت ازدواج دائم و موقت در موارد زیر است

نکاح منقطع از بسیاری از جهات مانند نکاح دائم است، اما تفاوت عمده آنها عبارتند از:

تفاوت در زمان  

در نکاح دائم تعیین زمان وجود ندارد اما در نکاح موقت مدت معین می‌شود (ماده 1075 ق.م)

تفاوت در مهریه

در ازدواج دائم عدم تعیین مهریه هیچ خللی در عقد نکاح وارد نمی‌کند

اما در نکاح موقت عدم شرط مهریه باعث بطلان نکاح می‌شود، ماده 1095 می‌گوید در نکاح منقطع عدم ذکر مهریه در عقد موجب بطلان عقد می‌شود.

تفاوت در نفقه

در نکاح دائم پرداخت نفقه بر زوج واجب است، اما در نکاح موقت نفقه شرط نیست ماده 1113 ق . م در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده‌باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده‌باشد.

تفاوت در طلاق

طلاق فقط مختصص عقد دائم است. در نکاح موقت بذل مدت یا پایان مدت داریم، لذا طلاق وجود ندارد. ماده 1120 عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.

تفاوت در عدّه

در نکاح دائم سه طُهر و در موقت دو طُهر است، ماده 1151 عدّه طلاق و فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن به اقتضای سن عادت ماهیانه نبیندف که در این صورت عده او سه ماه است، ماده 1152 عده و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او 45 روز است.

تفاوت در ارث

باتوجه به قانون مدنی ارث اختصاص به عده دائم دارد ماده 940 می‌گوید زوجینی که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.

شرایط نکاح | دپارتمان تخصصی خانواده

شرایط ازدواج دائم و موقت | دپارتمان تخصصی خانواده

شرایط ازدواج دائم و موقت | دپارتمان تخصصی خانواده

شرایط ازدواج دائم و موقت | رسیدگی به امور خانواده با وکیل پایه یک دادگستری تهران

شرایط ازدواج دائم و موقت | رسیدگی به امور خانواده با وکیل پایه یک دادگستری تهران

شرایط ازدواج دائم و موقت | امور خانواده | مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

شرایط ازدواج دائم و موقت | امور خانواده | مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

بازدید: 31