نوشته‌ها

موسسه حقوقی دادآرمان

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین :

ماده واحده

1 – هرکسی که شخص یا اشخاصی را که در معرض خطر جانی هستند را مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک خواستن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع صلاحیت دار از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن جلوگیری نماید بدون آن که با این اقدام خطری متوجه خود شخص او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این کار خودداری کند  به حبس جنحه ای به مدت یک سال و یا پرداخت جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم می شود .

در این مورد اگر فرد مرتکب شده از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خودش می توانسته کمک موثری کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد .

موسسه حقوقی دادآرمان

مسئولین مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع کنند به حداکثر مجازاتی ذکر شد محکوم خواهند شد .

نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوطه به موجب آیین نامه ای می باشد که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

2 – هنگامی که کسانی که بر حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده و یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار هستند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آن ها خودداری کنند ، به حبس جنحه ای از مدت شش ماه تا سه سال محکوم می شوند .

3 – دولت مکلف می باشد که در شهرها و راه ها با تناسب با احتیاج مردم مراکز درمان فوری ( اورژانس ) و وسایل انتقال مصدومین و بیمارانی که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد کند و هر آنچه لازم است را فراهم نماید .

4 – مامورین انتظامی هرگز نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده اند و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی و یا مراکز درمانی می رسانند بشوند .

بر اساس قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه ای در روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه سال یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب در مجلس سنا رسید .

بازدیدها: 11

موسسه حقوقی دادآرمان

مجازات کودک آزاری

مجازات کودک آزاری

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1381 تصویب گردید .

در آن کلیه  افرادی که به هجده سالگی هجری شمسی نرسیده‌اند از‌ این حمایت‌ های قانونی بهره‌مند می‌ شوند .

بر طبق ماده 2 قانون فوق کودک آزاری را این چنین می گوید :

(( هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که موجب آن شود که به آنان صدمه‌ جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد کند و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ‌ممنوع می باشد .))

بر اساس ماده 5 این قانون :

(( کودک‌ آزاری از جرائم عمومی محسوب می شود و به شکایت شاکی خصوصی‌ نیازی ندارد . ))

لازم به ذکر است که اگر والدین کودک خود را تنبیه کنند اگر که از حدود تعیین شده بیشتر و غیر قانونی باشد مجازات می شوند .

موسسه حقوقی دادآرمان

مجازات های تعیین شده :

مجازات کودک آزاری بر حسب موارد مختلف متفاوت می باشد اما بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، مجازات های کودک آزاری این گونه بیان شده :

هرگونه خرید کودک ، فروش ، بهره‌ کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب کارهای خلاف اعم از قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارد شده ‌به شش ماه تا یک سال زندان محکوم و یا به جزای نقدی از ده میلیون ((ریال)) تا بیست میلیون ریال محکوم می شوند .

بر اساس ماده 4 قانون فوق نیز هرگونه صدمه و آزار و اذیت و شکنجه های جسمی و روحی کودکان و نادیده‌ گرفتن از عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع بوده است و‌ مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ((ریال)) جزای ‌نقدی محکوم می‌ شوند .

‌هم چنین کلیه مراکز ، موسسات و افرادی که به نوعی مسئولیت نگهداری و‌ سرپرستی کودکان را بر عهده دارند موظف هستند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را‌ جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام کنند ، ‌تخلف از این تکلیف باعث حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ‌ریال است.

لازم به ذکر است که اگر پدر یا جد پدر برای مثال پدر بزرگ فرزند خود را به قتل رساند قصاص نمی شوند و فقط مجازات های تعزیری اعم از حبس و غیره و مجازات دیه برایشان اعمال می گردد اما اگر مادر به این جرم مرتکب گردد قصاص می شود.

بازدیدها: 18

توهین-و-فحاشی-موسسه حقوقی دادآرمان

مجازات توهین و فحاشی به افراد

مجازات توهین و فحاشی به افراد :

توهین و فحاشی در کشور اسلامی‌ امری بسیار زشت و ناپسند می باشد .

حتی اگر فرد متهم یا حتی مجرم باشد.

پیامبر اکرم (ص) در این رابطه (( توهین و فحاشی )) فرموده‌اند :

خداوند بهشت را بر افراد فحاش و بدزبان و کم‌حیایی که نسبت به حرف زدن خود بی‌مبالات هستند حرام نموده است .

بیشتر نسبت‌هایی که در کلمات فحش بر زبان افراد جاری می‌شود نسبت دروغ و تهمت می باشد.

مواد قانونی که به توهین و فحاشی در قانون مجازات اسلامی اشراره دارد عبارتند از :

هرکسی که توسط اوراق چاپی یا خطی و یا توسط درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا توسط هر چیز دیگری به کسی امری را  نسبت دهد و یا آن ‌ها را منتشر کند ، مطابق قانون آن امر جرم به حساب می آید و نتواند صحت آن را اثبات کند ، بجز در مواردی که موجب حد می باشد ، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آن‌ها ، حسب مورد ، محکوم می گردد .

*تبصره : در مواردی که نشر آن امر اشاعه‌ی فحشا محسوب شود ، هرچند که بتواند صحت داشتن اسناد را اثبات کند ، مرتکب ، به مجازات مذکور می گردد .

 

مجازات توهین ساده :

بر طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب در سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد :

توهین به افراد از قبیل فحاشی و الفاظ رکیک ،  اگر موجب حد قذف نباشد ، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود .

در تبصره ۲ و در ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب که در سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته ‌شده به ‌موجب آن  هروقت انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجب شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان شخص بحساب آید هر یک از ورثه قانونی می‌تواند که از لحاظ جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید .

نکته مهم این است که این جرم در زمره جرائم قابل گذشت است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و با گذشت وی نیز در هر مرحله متوقف می گردد .

طبق ماده 145 قانون مجازات اسلامی‌ :

« هر ناسزایی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف ننماید مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی ، موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه می‌شود.»

این حق ، همواره پابرجاست و حتی اگر در محاکم قضائی مطرح نگردد و قذف شونده فوت کند ، این حق به وراث او منتقل می گردد .»

بازدیدها: 17