دپارتمان تخصصی قرارداد ها

دپارتمان تخصصی قرارداد ها

دپارتمان تخصصی قرارداد ها

تیم تخصصی املاک در موسسه حقوقی کیان دادآرمان متشکل از وکلا و کارشناسان ملکی خدمات ممتاز ذلیل را ارائه می‌نماید:

 قراردادهای ملکی

1-  مشارکت در ساخت

Ÿ تنظیم فنی و حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت

Ÿ ارائه خدمات داوری و حکمیت در قراردادهای مشارکت

Ÿ ارائه خدمات نظارتی و حمایتی حین اجرای پروژه های ساختمانی

Ÿ حل اختلاف در امور متنازعٌ فیه

Ÿ ارائه مشاوره تخصصی در زمینه مشارکت در ساخت ( انتخاب سازنده مناسب)

2- تنظیم اجاره نامه

Ÿ تنظیم تخصصی اجاره نامه املاک مسکونی

Ÿ تنظیم فنی و تخصصی اجاره مجتمع های مسکونی

Ÿ تنظیم تخصصی قراردادهای اجاره‌ای املاک اداری- تجاری- صنعتی و کارگاهی

Ÿ ارائه مشاوره تخصصی در امور قراردادهای استیجاری

3- قراردادهای خرید و فروش املاک

Ÿ تنظیم فنی و تخصصی مبایعه نامه آپارتمان و املاک کلنگی

Ÿ تنظیم مبایعه نامه فروش مجتمع مسکونی

Ÿ تنظیم مبایعه نامه خرید و فروش زمین

Ÿ تنظیم مبایعه نا مه فروش املاک اداری- تجاری – صنعتی و کارگاهی

Ÿ ارائه مشاوره تخصصی در زمینه خرید و فروش املاک مسکونی- اداری- تجاری- صنعتی و کارگاهی

 قراردادهای تجاری و بازرگانی

Ÿ تنظیم قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری

Ÿ تنظیم قرارداد مشارکت مدنی

Ÿ تنظیم قراردادهای پیمانکاری

Ÿ تنظیم قرارداد جعاله

Ÿ تنظیم قرارداد تأمین مالی پروژه

Ÿ تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی

قراردادهای کاری و استخدامی

Ÿ تنظیم قراردادهای تیپ، جهت شرکت ها و واحدهای صنعتی بزرگ

Ÿ تنظیم قراردادهای کاری و استخدامی مناسب شرکت های متوسط و کوچک

Ÿ تنظیم قرارداد کاری خصوصی بین اشخاص حقیقی و حقوقی

بازدید: 325