امور وصول مطالبات

وصول مطالبـات

تیم وصول مطالبات مؤسسه حقوقی کیان‌دادآرمان با ارائه خدمات زیر در خدمت موکلین و مراجعین محترم می‌باشد:

1- مشاوره در تهیه و تنظیم چک

2- مشاوره در تهیه، تنظیم واخواست و مطالبه سفته

3- ارائه مشاوره در زمینه، تهیه و تنظیم فنی رسید

4- طرح و پیگیری دعاوی مربوط به چک، سفته و رسید در دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف

5- مطالبه ضرر و زیان ناشی از قرارداد و خسارت تأخیر تأدیه

6- مطالبه اجرت‌المثل و ایام تصرف

7- مطالبه اجور معوق املاک

8- مطالبه دیه و خسارات بدنی

9- اخذ تأمین خواسته و توقیف اموال

10- وصول مطالبات و معوقات بانکی شامل: لیزینگ‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها

11- دعوت به مذاکره، صلح و سازش، ارسال اظهارنامه و اخطاریه