ازدواج کودک با سرپرست

ازدواج کودک با سرپرست

بازدید: 1

بازدید: 1

تفاوت حکم قصاص زن و مرد (بخش دوم)

تفاوت حکم قصاص زن و مرد (بخش دوم)

بازدید: 1

بازدید: 1

تفاوت حکم قصاص زن و مرد -بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد

تفاوت حکم قصاص زن و مرد(بخش اول)

تفاوت حکم قصاص زن و مرد – بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد – تفاوت حکم قصاص مرد و زن

بازدید: 7

انواع قاچاق در قوانین - وکیل مواد مخدر - دعاوی کیفری - وکیل پایه یک دادگستری تهران

انواع قاچاق در قوانین

قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنان چه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در …

بازدید: 2

تفاوت فسخ نکاح با طلاق - وکیل طلاق

تفاوت فسخ نکاح با طلاق

طلاق: انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده قانونی زوج و نکاح : عقدی است که به موجب آن مرد و زن لا‌اقل …

بازدید: 3

نمودار جرایم و مجازاتهای تعزیری

نمودار جرایم و مجازاتهای تعزیری

بازدید: 20

بازدید: 20

مجازات کودکان - جرائم کودکان

جرایم کودکان و نوجوانان (قسمت 3)

بازدید: 12

بازدید: 12

مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون - مجازات نوجوانان

مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون 2

بازدید: 30

بازدید: 30

مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

بازدید: 30

بازدید: 30

اثبات جنون ادواری - جنون در مجازات شرعی

جنون در مجازات شرعی – اثبات جنون ادواری

بازدید: 37

بازدید: 37