انواع جرایم کیفری

انواع جرایم کیفری

جرایم کیفری

دادگاه کیفری به بررسی پرونده‌هایی می‌پردازد که فرد متهم طبق قوانین مجازات اسلامی، قوانین مبارزه با مواد مخدر و … مجرم شناخته شده و برای آن قرار مجازات مانند حبس، شلاق، قصاص و … تعیین شده است. برای آشنایی بیشتر با فعالیت دادگاه کیفری ابتدا باید با شکایات مربوط به آن آشنا شوید و بعد از آن به معرفی انواع جرایم کیفری و این دادگاه‌ها می‌پردازیم.

دادگاه‌های کیفری یکی ارگان‌های فعال زیرمجموعه قوه قضایی محسوب می‌شوند که وظایف آن‌ها رسیدگی به پرونده‌های کیفری است و ازاین‌حیث در برابر دادگاه‌های مدنی قرار می‌گیرند که به دعاوی حقوقی می‌پردازند.

شکایت کیفری چیست؟

شکایت از فرد متخلفی که فعالیت او بر اساس قانون اساسی کشور جرم شناخته شود و قاضی بتواند برای آن مجازات تعریف شده در قوه قضاییه تعیین کند را شکایت کیفری می‌نامند.

مراحل اجرای شکایت کیفری از دادسرا و طرح شکایت از فرد متخلف خطاب به دادستان آغاز می‌گردد. شخص شاکی بایستی شکواییه خود علیه فرد دیگر را با مشخص نمودن اطلاعات دقیق نظیر اسم و آدرس، نوشتن مشروح شکایت و با ارائه مدارک و مستندات به پیوست، طرح نماید.

طرح این شکواییه محدود به الگوی خاصی نیست و فرم مشخصی برای آن وجود ندارد اما بااین‌حال بدیهی است که رعایت نظم و ترتیب در عنوان کردن مسائل و استفاده از جمله‌بندی مناسب و داشتن ایجاز یک مزیت حساب می‌شود.

انواع جرائم کیفری

یکی از انواع جرایم کیفری، جرائم مالی است. پرونده‌های مالی بسته به نوعشان اگر مستلزم مجازات زندان، سلب خدمت و انفصال باشد در حیطه پرونده‌های کیفری قرار می‌گیرند که در ادامه به معرفی برخی از این جرائم مالی می‌پردازیم که بررسی پرونده آن‌ها بایستی در دادگاه‌های کیفری انجام پذیرد و حکم نهایی در آنجا صادر گردد.

رشاء و ارتشاء:

دریافت وجه مالی، سند پرداخت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط هر یک از مستخدمین و یا کارکنان یکی از قوای سه‌گان، نیروهای مسلح و همچنین مأمورین خدمات عمومی را ارتشاء می‌گویند و بنا بر ارزش مالی دریافت شده حکم زندان و انفصال‌ازخدمت علیه متخلفان صادر می‌شود.

تحصیل مال از طریق نامشروع:

اموالی که از طریق سوءاستفاده از امتیازات تفویض شده مانند جواز صادرات و واردات یا تقلب در توزیع کالا به دست آید نامشروع محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال، فرد متخلف به زندان بین سه ماه تا دو سال حبس و جریمه نقدی دوبرابر مال کسب شده محکوم می‌شود.

خیانت‌درامانت:

طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر فرد متهم به استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی اموال علیه صاحبان آن‌ها که به‌صورت اجاره، امانت، وکالت و هر کار با اجرت یا بی اجرت در اختیارشان قرار داده‌اند، مجرم شناخته شده و حکم زندان بین شش ماه تا سه سال در نظر گرفته می‌شود.

پول‌شویی:

تملک و نگهداری اموالی که از راه غیرقانونی به‌دست‌آمده، تبدیل آن به اموال با منشاء قانونی یا کتمان آن به‌عنوان جرم پول‌شویی شناخته می‌شود و بنا بر ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی فرد متخلف علاوه بر استرداد درآمد و عواید مربوطه به جریمه نقدی یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند.

انواع دادگاه کیفری

طبق ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری به پنج دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و نوجوانان تقسیم می‌شوند.

در ادامه قصد داریم شما را با دادگاه کیفری یک و دو که بیشتر شکایات مرسوم در آن‌ها بررسی می‌شوند، معرفی نماییم.

این دو دادگاه طی آخرین تغییرات آیین دادرسی به وجود آمده‌اند و دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک و دادگاه عمومی جزایی به دادگاه کیفری دو تبدیل شدند.

دادگاه کیفری یک چیست؟

همان‌طور که گفته شد دادگاه کیفری همان دادگاه کیفری استان است و در مرکز هر استان و با صلاحدید رئیس قوه قضاییه کشور در حیطه قضایی شهرهای استان برگزار می‌گردند.

این دادگاه‌های عموماً با یک رئیس و دو مستشار یا همان ۳ قاضی تشکیل می‌گردند اما با حضور یک مستشار و یک رئیس نیز جلسه رسمیت دارد.

رأی دادگاه بر اساس نظر اکثریت قضات اعلام می‌گردد و نظر اقلیت نیز در پرونده ثبت می‌شود. در این دادگاه‌ها هر یک از طرفین دعوا حداکثر 3 وکیل انتخاب نماید. جرائمی که در دادگاه‌های کیفری یک بررسی می‌شوند از قرار زیر است.

 

 • جرائمی که مجازات آن مانند قصاص نفس، اعدام و سنگسار، سلب حیات است.

 • جرائم سرقت که مستحق مجازات حد سوم ارتکاب سرقت یا حبس ابد است.

 • جرائم سرقت که مستحق مجازات حد برای بار اول و دوم یا قطع عضو است.

 • جنایات عمدی که مربوط به‌تمامیت جسم مضروب و یا حداقل به میزان نصف دیه کامل فرد باشد.

 • تخلفاتی که مستحق مجازات تعزیری درجه 1 تا 3 هستند (درجه 1 بیش از 25 سال، درجه 2 بین 15 تا 25 و درجه 3 بین 10 تا 15 سال حبس)

دادگاه کیفری دو چیست؟

دادگاه‌های جزء در هر شهرستان که به رسیدگی انواع شکایات می‌پردازند تحت عنوان دادگاه کیفری دو شناخته می‌شوند.

با حضور یک رئیس یا دادرس علی‌البدل جلسات دادگاه کیفری تشکیل شده و در تمامی این جلسات دادستان، معاون دادستان و یا یکی از دادیاران می‌توانند حاضر شوند تا از صدور کیفرخواست برای اتهامات مطرح شده دفاع نمایند. دادگاه کیفری دو تنها یک قاضی دارد و جلسات آن در حوزة قضایی هر شهرستان برگزار می‌گردند.

پس از طرح شکایت رسمی به دادسرا، دادستان و نیروی انتظامی به بررسی و تحقیقات درمورد اتهام مطرح شده می‌پردازند.

پس از طی این مراحل، با موافقت دادستان با پرونده و صدور قرار جلب از سوی دادرس مراحل رسیدگی به اتهام در دادگاه کیفری آغاز می‌شود و حکم نهایی باتوجه‌به مستندات، دفاعیات شاکی و متهم و توضیحات دادستانی صادر می‌شود.

بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های کیفری می‌توانند به‌تمامی شکایات کیفری رسیدگی کنند به جز مواردی که صلاحیت رسیدگی به آن‌ها در دیگر دادگاه‌های نام‌برده‌شده مانند جرائم مستوجب سلب حیات در دادگاه کیفری یک و جرائم مربوط به دادگاه‌های نظامی، انقلاب و کودک و نوجوان.

با وجود چندین دادگاه مختلف گاهی افراد برای پیگیری شکایات خود و این‌که نزد کدام دادگاه بروند، دچار سردرگمی می‌شوند.

حال امیدواریم با آشنایی کامل درمورد دعاوی حقوقی و کیفری و حیطه وظایف دادگاه‌های کیفری بتوانید تصویر روشن‌تری برای طرح شکایات خود پیدا کرده باشید. همچنین می‌توانید با استفاده از مشاوره تخصصی حقوقی دادآرمان بهتر در این مسیر بردارید.

انواع جرایم کیفری و مجازات مربوط به هر نوع آن چیست؟

جرم چیست؟

طبق قانونِ مجازاتِ اسلامی، به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم می‌گویند.

جرم عملی است که نظم عمومی در جامعه را مختل می‌کند و به این دلیل برای آن مجازات تعیین شده است. نظم عمومی عبارت است از امنیت خاطر و آرامش مردم جامعه. در ادامة این مطلب به دسته‌بندی انواع جرم و مجازات آنها می‌پردازیم.

سه عنصر مشترک در هر جرم

 • قانونی؛ یعنی وصف مجرمانه به تعیین قانون باشد.
 • معنوی؛ یعنی جرم باید با قصد و نیت مجرمانه باشد.
 • مادی؛ یعنی جرم به‌صورت عمل فیزیکی انجام شده باشد.

در قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم عمدی یا غیرعمدی است. عمدی یا غیرعمدی بودن جرم ناظر به عنصر معنوی است.

جرم عمدی

جرم عمدی حالتی که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجة حاصل از آن را دارد.

جرم غیرعمدی

جرم غیرعمدی یعنی فرد قصد فعل را داشته ولی نتیجة رخ‌داده، نتیجة مدنظر وی نبوده است. جرم غیرعمدی می‌تواند شبه عمد باشد یا خطای محض که در مورد اخیر فرد نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه؛ مثل فعل در حال خواب.

جرم مادی صرف

ارتکاب اعمال در موارد ذکر شده ناظر به اثبات سوءنیت مجرم و استثنائاتی بود که ذکر شد. اما جرایمی هستند که به‌محض ارتکاب، سوءِنیت در آنها مفروض است. این جرایم مادی صرف هستند، از جمله صدور چک پرداخت نشدنی و تخلفات راهنمایی‌ورانندگی.

مجازات چیست؟

مجازات واکنش جامعه و سیستم حقوقی به انجام عملی مغایر با قانون است.

اصول حاکم بر مجازات

 1. باید قانونی باشند.

 2. شخصی باشند (یعنی فقط مرتکب، مجازات شود). مگر استثنا مسئولیت عاقله (مسئولیت ناشی از فعل غیر) که تعریف مختصری ارائه می‌کنیم؛ مسئولیت عاقله حکم قراردادی اجتماعی را در میان قبایل پیش از اسلام داشته که پس از اسلام هم ابقا شده است. به این معنا که اقوام و قبیله فرد نیز مسئول اعمال و جرایم او هستند که به نظر می‌رسد در دنیای امروز نیاز به کمی تجدیدنظر دارد. این مسئولیت در جنایات خطای محض و قتل مطرح می‌شود. برای مثال: «… درصورتی‌که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد…» البته این مسئولیت در عناوینی محدود شده است که به‌تفصیل در قانون آمده.

 3. فردی باشند (یعنی متناسب با خصوصیات مرتکب باشد).

 4. مساوی باشند؛ در قبال هرکس که مرتکب جرم مشابهی شده است.

 5. در قانون مجازات اسلامی، ٤ نوع مجازات داریم: حدود، قصاص، دیات، و تعزیرات.

حدود، قصاص، دیات، تعزیرات

 • حدود: مجازاتی هستند که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع آمده است.
 • قصاص: که مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.
 • دیات: که مالی است که در شرع برای جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی درصورتی‌که به قصاص نینجامد.
 • تعزیرات: که مجازاتی است غیر از موارد بالا، هرگاه فرد مرتکب خلاف شرع یا مقررات حکومتی شود.

در مورد مجازات‌های تعزیری دادگاه‌ها می‌توانند تاحدودی متفاوت عمل کنند.

به این معنا که می‌توانند انگیزة مرتکب و وضعیت ذهنی او، شیوة ارتکاب جرم، سوابق فرد یا اقدامات او پس از جنایت را در مجازات او دخالت دهند و به‌تناسب مجازات را مخفف یا مشدد نمایند.

مجازات جرایم تعزیری در قانون مصوب ۹۲ به ۸ درجه، از شدید تا خفیف، تقسیم‌بندی شده‌اند. به این معنا که درجة اول مجازات؛ حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از ۱ میلیارد ریال، مصادرة کل اموال و انحلال شخص حقوقی است، این شدیدترین درجه است.

از طرف دیگر درجه هشتم شامل حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه است. مجازاتی که تا به اینجا از آنها صحبت شد، مجازات اصلی جرم هستند.

جرم می‌تواند مجازات تکمیلی (تتمیمی) و تبعی هم داشته باشد که به تعریف مختصری از آنها اشاره می‌شود.

مجازات تکمیلی:

مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی بر مجرم بار می‌شود. این مجازات حتماً باید در حکم ذکر شوند اما می‌تواند اختیاری باشد یا حتی اجباری مثل ضبط اشیای تحصیل شده از جرم.

مجازات تبعی:

به‌عنوان اثری است که بر محکومیت بزهکار بار می‌شود. یعنی اولاً در حکم ذکر نمی‌شود و ثانیاً پس از اجرای حکم و گذشت زمانی که مدنظر قانون‌گذار است مجرم می‌تواند اعادة حیثیت کند. در صورت پیش‌بینی در قانون، قاضی مجبور به اعمال آن است.

شخص حقوقی

تمامی موارد گفته شده دررابطه‌با اشخاص حقیقی یعنی افراد بود، اما در سال ٩٢ جرائم و مجازات اشخاص حقوقی هم پیش‌بینی شده است.

شخص حقوقی به شرکت‌ها، مؤسسات، نهادها و … گفته می‌شود که مستقلاً طرف حق قرار می‌گیرند و دارای مسئولیت می‌شوند.

مجازات شخص حقوقی می‌تواند به‌صورت انحلال آن، مصادرة کل اموال آن، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری، جزای نقدی یا انتشار حکم محکومیت به وسیلة رسانه‌ها باشد.

پس به‌طورکلی مجازات‌ها برحسب موضوع، به بدنی، سلب یا محدودکنندة آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال، سالب حق، سالب حیثیت و محرومیت از خدمات عمومی تقسیم می‌شوند. مجازات‌ها گاهی به واسطة عفو، گذشت شاکی، نسخ قانونی، مرور زمان، توبة مجرم، قاعده درأ یا فوت محکوم سقوط می‌کنند.

انواع جرایم کیفری

انواع جرایم کیفری بیش از 70 مورد است که ما بخشی از آن را نام‌برده و همراه توضیح به شما ارائه می‌دهیم.

انواع جرایم کیفری

سرقت:

از انواع جرایم کیفری سرقت یا دزدی یک عمل مجرمانه و غیرقانونی است که در ماده 265 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. در این ماده آمده است که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

باتوجه‌به این ماده می‌توان گفت که اگر کسی مال متعلق به فرد دیگری را برباید، سارق است.

متعلق بدون مال به دیگری هم شخص حقیقی مثل افراد در سطح جامعه را شامل می‌شود و هم اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها و اموال دولتی را شامل می‌شود.

جرم سرقت مانند هم جرم دیگری برای اینکه شکل بگیرد باید دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی باشد. در واقع جمع این سه رکن با یکدیگر باعث می‌شود آنچه ما به آن جرم سرقت می‌گوییم ایجاد شود.

انواع جرایم کیفری

مزاحمت بانوان:

بی‌تردید غایت نظم اجتماعی و هدف از وضع قوانین در هر جامعه‌ای، حفظ حقوق و آزادی‌های افرادی است که آن اجتماع را تشکیل داده‌اند.

به تجربه ثابت شده است که تأمین منافع افراد و حفظ مصالح جامعه، در سایه احترام به حقوق و آزادی افراد آن فراهم خواهد شد.

به همین دلیل، امروزه قانون به‌عنوان مظهر قدرت اجتماعی، وسیله‌ای برای جلوگیری از هرگونه تصادم و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی است.

اکنون سعی قانون‌گذار بر این است که با وضع و اجرای صحیح قانون، حقوق و آزادی‌های افراد جامعه را در حد اعلای خود حفظ کند. از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه اطفال و بانوان هستند.

به همین دلیل، در قوانین کشورهای مختلف، از جمله کشور ما، برای مقابله با تعرض به حقوق آنان، قوانین و مقررات ویژه‌ای وضع شده است. در ادامه، این قوانین را بررسی می‌کنیم.

انواع جرایم کیفری

جعل:

در تعریف جرم جعل می‌توان گفت که عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن بدون اجازه صاحب آن به‌قصد جازدن آنها به‌عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.

انواع جرایم کیفری

بازداشت غیرقانونی:

یکی دیگر از انواع جرایم کیفری است. بازداشت در لغت، به معنای «منع، ممانعت، حبس، توقیف و زندان» آمده است.

در اصطلاح حقوقی، بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح.

باتوجه‌به اصل سی و دوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به‌حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند …»

چنانچه مأمور اجرای قانون بدون مجوز قانونی از مقام صالح، اقدام به دستگیری و بازداشت فردی کند، مرتکب عمل «بازداشت غیرقانونی» شده است.

انواع جرایم کیفری

سقط جنین:

برای پاسخ به سؤال جرم سقط جنین چیست؟

باید گفت برطبق قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است انواع جرایم کیفری محسوب می‌شود.

اگر فردی با عمد و آگاهی به‌واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین او شود جرم محسوب می‌شود و همچنین اگر پزشک یا ماما و یا داروفروش و افراد خاص اقدام به تهیه وسایل سقط جنین بکنند و یا اقدامی برای سقط جنین انجام دهند به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند.

نکته قابل‌توجه این است که زمانی جرم سقط جنین محقق می‌شود که جنین زنده خارج نشود ولی چنانچه آزار اذیت زن و یا حتی ایراد ضرب جرح باعث وضع حمل قبل از موعد شود ولی جنین زنده به دنیا بیاید و زنده بماند جرم سقط جنین محقق نشده است.

انواع جرایم کیفری

اختلاس:

اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است. اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به‌زور می‌باشد.

از نظر حقوق و جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و سایر نهادهای انقلابی می‌باشد؛

بنابراین اختلاس یکی از تعدیّات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام‌وظیفه نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت‌المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

به‌عبارت‌دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت‌درامانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

انواع جرایم کیفری

اسیدپاشی:

جرم اسیدپاشی طبق قانون زمانی رخ می‌دهد که «هر کس عمداً پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو و منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی قصاص، به قصاص نفس یا قصاص عضو محکوم می‌شود و در غیر این صورت مطابق قانون دیه و تعزیر عمل می‌شود.»

به‌عبارت‌دیگر برای تحقق جرم اسیدپاشی باید گفت اولاً شخصی که این عمل را مرتکب می‌شود باید با عمد و آگاهی انجام دهد و دوما عمل پاشیدن اسید موجب نقص یا آسیبی به یکی از اعضای بدن فرد شود که در این صورت جرم اسیدپاشی رخ‌داده و حسب مورد مجازات می‌گردد.

انواع جرایم کیفری

کلاهبرداری:

کلاهبرداری در لغت به معنای شیادی و حقه‌بازی، به فریب و دروغ مال دیگران را گرفتن می‌باشد.

جرم به سه دسته تقسیم می‌شود: جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت. جرم کلاهبرداری

جزو جرایم علیه اموال محسوب می‌گردد که امروزه گسترش پیدا کرده است. عنصر قانونی جرم یعنی این‌که آن عمل ارتکابی طبق قانون جرم محسوب شده باشد.

کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتبکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، جرم شناخته شده است، برطبق ماده 1 این قانون “هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و یا به امور غیرواقع امیدوار نماید

یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل‌کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

طبق ماده فوق کلاهبرداری از طریق فریب‌دادن افراد با استفاده از وسایل متقلبانه صورت می‌گیرد، برای مثال کلاهبردار ممکن است خود را دارای شرکت یا سرمایه‌دار معرفی کند و برای این کار وسایل تقلبی فراهم کند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کرده و تا اموال و دارای مردم را بگیرد و با خود ببرد، این‌گونه کلاهبرداری صورت می‌گیرد.

انواع جرایم کیفری

خیانت‌درامانت:

یکی از انواع جرایم کیفری مهمی که هم در آیات و روایات متعدد بر مذموم بودن آن تأکید شده و هم در قوانین تعزیراتی برای آن مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده است، جرم خیانت‌درامانت است.

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانت‌داری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به‌وسیله یکی از عقود امانی یا به‌حکم قانون نزد شخصی باشد.

خیانت‌درامانت در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان‌دیده نیز باید جبران شود.

جرم خیانت‌درامانت در قانون تعریف نشده است اما حقوقدانان باتوجه‌به مصادیق مذکور در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خیانت‌درامانت را به عمل عمدی و برخلاف امانت امین به ضرر صاحب‌مال تعریف کرده‌اند.

بر اساس ماده ۶۷۳ این قانون، «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

همچنین بر اساس ماده ۶۷۴ نیز «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به‌عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

باتوجه‌به این مواد، خیانت‌درامانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توأم با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

 

و بیش از 60 نوع دیگر از انواع جرایم کیفری وجود دارد که می‌توانید با مراجعه به سایت مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین مؤسسه حقوقی دادآرمان، ارائه‌دهنده خدمات مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان از آنها اطلاع پیدا کرده از مطالب و پشتیبانی آن استفاده نمایید.

بازدیدها: 287

خیانت در امانت

خیانت در امانت

امانت

از آنجایی که خیانت در امانت از گناهان بسیار بزرگ در مکتب اسلام محسوب می شود بنابراین قانون گذاران ما در قوانین اسلامی آن را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات متفاوتی در نظر گرفته اندو فردی که مرتکب این گناه شده است علاوه بر مجازات در پیشگاه خداوند در این دنیا نیز باید به دست قانون مجازات صورت بگیرد.

شدت این مجازات متفاوت بوده و بسته به میزان ارتکاب جرمو همچنین تعداد همدستان متفاوت و متغیر می باشد. این جرم و گناه در لغت به معنای پیمان شکنی در امانت بوده است و از نظر عرف جامعه نیز رفتاری ناپسندیده و هنجارشکنانه محصوب میشود.
خیانت در امانت به معنی تصاحب اموال دیگری و یا هر گونه استفاده از اموالی است که توسط فرد دیگری به فرد امانت داده شده است.از مجازات این جرم متفاوت است تنها یک وکیل کاربلد میتواند شما را در این زمینه یاری رسانده و به شما در این زمینه کمک کند.

 

چه زمانی گفته میشود که فردی مرتکب این جرم شده است؟

۱:هنگامی که فرد مال به امانت گذاشته شده را تصاحب کرده و ادعای مالکیت کند. در این صورت فرد باید با مراجعه به مراکز قضایی و با شکایت مالکیت خود را به اثبات رساند.

۲:هنگامی که فرد مال به امانت گذاشته شده را به عمد و برای باز پس ندادن به مالک مفقود کند. در این صورت نیز فرد باید با مراجعه به مراکز قضایی و اثبات مالکیت خود خیانت در امانت را اثبات کند.

۳:هنگامی که فرد اموال را در شرایطی ناروا و بدون اجازه مالک اصلی به کار گیرد و از آن استفاده کند.

۴:نابود کردن و خراب کردن عمدی مال به امانت گذاشته شده برای عدم استفاده دوباره مالک از آن. در تمامی این شرایط مالک باید به مراجع قضایی مراجعه کرده و با پیشگیری قانون حق و حقوق خود را باز پس گیرد.

خیانت-در-امانت

داد آرمان

داد آرمان به عنوان یکی از بهترین مراکز مشاوره حقوقی می توانند در زمینه اثبات خیانت در امانت و یا دفاع از خود به شما یاری رساند.این مرکز با در اختیار داشتن پرونده ها و کادر مشاوره متخصص و کارآمد سعی در انجام خدمات با بالاترین کیفیت ممکن دارد. این مرکز این امکان را فراهم ‌کرده است که تمامی افراد بتوانند به‌صورت آنلاین با این مرکز ارتباط برقرار  کرده و هزینه بسیار ناچیزی بپردازند.

این مرکز نسبت به سایر مراکز حقوقی از هزینه مناسب‌تری برخوردار می باشد و با فراهم کردن زمینه مشاوره آنلاین این امکان را به همگان داده‌اند بتوانند

بدون مراجعه به مراکز حقوقی و اتلاف و مشکلات حقوقی خود را در کمترین زمان ممکن حل و رفع نماید. مشاوره حقوقی آنلاین از مزیت های بسیار زیادی برخوردار بوده و به مراجعه کنندگان کمک میکند که بدون مراجعه به مرکز بتوانند مشکلات خود را به صورت واضح و بدون واسطه بیان کنند.

بنابراین شما میتوانید در صورت بروز هرگونه خیانت در امانت نسبت به اثبات خیانت در امانت و یا بی گناهی خودو همچنین تخفیف در مجازات به این مرکز مشاوره حقوقی مراجعه کرده و با گفت و گوی آنلاین از مشاوره مشاوران و متخصصان ما برخوردار شوید.

بازدیدها: 14

مجازات جعل اسناد

مجازات جعل اسناد

جعل اسناد

به هر گونه تغییر و دست بردن در اسناد جعل اسناد گفته می شود. مجازات جعل اسناد متفاوت است و بنا به تشخیص قاضی از جریمه تا سال‌های  طولانی زندان را دربر می‌گیرد.

آگاهی و شناخت کامل نسبت به جعل اسناد می‌تواند در جلوگیری از بروز هر گونه مشکل در زمینه جعل اسناد مؤثر باشد و یا در صورت ارتکاب جرم در به حداقل رساندن مجازات نقش داشته باشد.
تنها یک وکیل دانا و آگاه در این زمینه می‌تواند به شما یاری رسانند که اطلاعات لازم در زمینه مجازات‌های مرتبط با جعل اسناد به دست آورده و در صورت مرتکب شدن این اشتباه مجازات خود را به حداقل ممکن برسانید.

داد آرمان به شما کمک خواهد کرد

داد آرمان به شما کمک خواهد کرد تا با شناخت و اطلاعات کافی در زمینه جرم های مرتبط با جعل اسناد و همچنین مجازات مربوطه از بروز هرگونه خطا جلوگیری کنید و یا در صورت انجام خطا می‌توانید مجازات خود را به حداقل ممکن برسانید.

داد آرمان به شما کمک خواهد کرد

داد آلمان به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید مجازات جعل اسناد را به حداقل ممکن رسانده و با کمک یک وکیل خوب و حرفه ای بتوانید مشکلات خود را رفع نمایید.

آرمان به‌عنوان یکی از معتبرترین مراکز مشاوره حقوقی در زمینه انواع و اقسام جرم‌ها و مجازات‌ها می‌تواند به شما کمک کند که شناخت و اطلاعات کافی در رابطه با مجازات جعل اسناد به دست آورده و با مشورت با مشاوران این مجموعه می‌توانید مشکلات خود را به راحتی حل کرده و در صورت بی‌گناهی خود بتوانید بی‌گناهی تان را اثبات کنید و یا در صورت این‌که مرتکب خطا شده اید بتوانید مجازات خود را به حداقل ممکن برسانید. همچنین این مرکز به کسانی که اسناد آن‌ها مورد جعل قرار گرفته است در اثبات جعل سند کمک خواهد کرد و آن‌ها را یاری می‌کند تا بتوانند حقوق ازدست‌رفته خود را دوباره باز پس گرداند.

مجازات جعل اسناد

داد آرمان چیست ؟

آرمان یکی از معتبرترین مراکز مشاوره حقوقی آنلاین می‌باشد که با دارا بودن مشاوران و متخصصان حقوقی کارآمد و کاربلد در زمینه‌های مختلف می‌تواند بهترین یاور شما برای حل مسائل حقوقی آن باشد.

یاد آرمان این امکان را فراهم کرده است که شما از هر کجای ایران که باشید بتوانید به‌راحتی و به‌صورت اینترنتی و مشاوران این مجموعه مراجعه کرده و توضیح مشکل خود بتوانید بهترین راه‌حل برای حل مشکل حقوقی خود بیابید.

 

داد آرمان با دریافت هزینه‌ای بسیار ناچیز این امکان را فراهم کرده است که تمامی افراد بتوانند به راحتی به این مرکز اینترنتی مشاوره حقوقی مراجعه کرده و در رفع مشکلات حقوقی خود بکوشند.

بنابراین اگر شما نیز خواهان شناخت مجازات جعل اسناد می باشید و اگر می‌خواهید حقوق ازدست‌رفته خود را در زمینه جعل اسناد بازپس گیرید و یا مرتکب اشتباهی شده ای تو می‌خواهید مجازات خود را به حداقل ممکن برسانید می‌توانید با مراجعه اینترنتی این مرکز در کمترین زمان ممکن و با پرداخت هزینه‌ای بسیار مناسب از خدمات حقوقی این مرکز استفاده نمایید.

انجام یک مشاوره حقوقی فوق‌تخصصی می‌توانند در زمینه بازپس گرفتن حقوق خود و یا اثبات بی‌گناهی و کاهش مجازات شما بسیار مؤثر واقع شود.

بازدیدها: 16

مجازات خرید و فروش مواد مخدر

مجازات خرید و فروش مواد مخدر

 خرید و فروش مواد مخدر

در قانون مجازات خرید و فروش مواد مخدر به عوامل بسیاری بستگی دارد و نمی‌توانیم یک مجازات واحد برای تمامی خرید و فروش های مواد مخدر معرفی کنیم.

مواد مخدر محل گونه ماده اعتیادآور آن زیان‌آور برای بدن گفته می‌شود که پس از هر بار استفاده در فرد احساس سرخوشی ایجاد کرده و پس از گذشت مدت‌زمانی فرد را به خود وابسته می‌کند.

حال این سوال مطرح می‌شود که مجازات مواد مخدر به عواملی بستگی دارد؟

مجازات حمل و نگهداری و همچنین فروش مواد مخدر بسته به نوع ماده مخدر میزان نگهداری و میزان مشارکت در فروش و یا نگهداری بستگی دارد.

مجازات  از پرداخت جریمه و زندان شروع شده و حتی به اعدام ختم می شوند. با توجه به قانون خرید و فروش نگهداری و حتی شراکت و انبارداری مواد مخدر جرم محسوب شده و هر کدام مجازات مربوط به خود را شامل می‌شوند و هیچکدام بدون مجازات نیستند.
در بسیاری از موارد دیده شده است که خلاف‌کاران از کودکان برای حمل و نگهداری مواد مخدر استفاده می‌کنند. مجازات کودکان در حمل و نگهداری مواد مخدر با سایر افراد متفاوت می باشد.

عوامل اصلی ورود افراد به خلاف و فروش مواد مخدر چیست؟

باید بتوانیم بگوییم که عامل اصلی ورود افراد به خرید و فروش مواد مخدر عدم شناخت از جرم‌ها و  مجازات‌های این اعمال می‌باشد بنابراین لازم است که نسبت به اطلاع‌رسانی و دادن اطلاعات لازم و کافی درباره خرید و فروش مواد مخدر به همگان بکوشیم و سعی داشته باشیم که افراد را در زمینه شناخت انواع و اقسام مواد مخدر و همچنین مجازات  آشنا کنیم.

 

سوال دیگری مطرح می شود  که چه کسی می‌تواند اطلاعات لازم و کافی درباره مجازات خرید و فروش مواد مخدر را به ما ارائه دهد؟

در زمینه شناسایی انواع و اقسام مجازات های مرتبط با مواد مخدر تنها کسانی می‌توانند به ما اطلاعات کافی دهند و ما را در این زمینه راهنمایی کنند که خود اطلاعات لازم و کافی در این‌باره داشته باشند و تمامی جرم ها و مجازات آن را بشناسند. بنابراین تنها یک فرد حقوق‌دان حرفه‌ای که تخصص کافی در زمینه مشاوره داشته باشد می‌تواند اطلاعات لازم و کافی را به ما ارائه دهد.

مجازات خرید و فروش مواد مخدر

داد آرمان

داد آرمان به‌عنوان یکی از مراکز پیشرو در زمینه مشاوره حقوقی و اطلاع دادن به افراد می باشد که با دارا بودن کادر و نیروهای متخصص در زمینه مشاوره حقوقی مثل ذرت آنلاین این امکان را فراهم کردند که شما از هر جای ایران که باشید می‌توانید به صورت اینترنتی ما مشاوران این مجموعه صحبت کرده و در زمینه مجازات  اطلاعات لازم و کافی بدست آورید.

 

این مرکز این امکان را فراهم کرده است که تمامی افراد در هرکجای ایران که باشند بتوانند به‌راحتی و در کمترین زمان ممکن با مشورت با مشاوران حقوقی و بتوانند مشکلات خود را در تمامی زمینه ها بخصوص مواد مخدر بیان کرده و به راحتی پیشنهادهای ویژه ای را از متخصصان و مشاوران این مجموعه دریافت کنند و بتوانند در کمترین زمان ممکن مشکلات خود را حل‌ نمایند.

بازدیدها: 62