دپارتمان تخصصی امور اداری

شما می‌توانید پس از دریافت مشاوره با حضور در یکی از دفاتر ما انجام امور اداری خود را به ما بسپارید همکاران ما ضمن پیگیری مستمر گزارش عملکرد خود را به اطلاع شما خواهند رساند.

مؤسسه حقوقی کیان‌دادآرمان در امور اداری زیر بهترین خدمات را با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن ارائه می‌نماید:

1- اخذ مجوز ساختمان

2- اخذ گواهی عدم خلاف ساختمان

3- اخذ پایان کار ساختمان

4- اخذ تأییدیه استاندارد آسانسور

5- اخذ صورت مجلس تفکیکی

6- افراز و اخذ سند تک برگی

7- انجام امور مالیاتی و اخذ مفاصاحساب

8- اخذ موافقت اصولی و اخذ انواع مجوزهای کاری

9- استعلام ثبتی و اسناد ملکی

10- پیگیری و ارسال نامه‌های اداری

11- انجام و پیگیری امور اداری و قانونی در ادارات دولتی

12- انجام امور اداری مربوط به دانشجویان

13- پیگیری امور نظام وظیفه

14- طرح و پیگیری دعاوی علیه ادارات و سازمان‌ها