دپارتمان تخصصی کار و تامین اجتماعی

به منظور دفاع از حقوق کارگران، کارفرمایان و صاحبان مشاغل و جلوگیری از تضییع حقوق افراد و شرکت‌ها توسط بیمه‌ها و ادارات دولتی، دپارتمان کار و تأمین اجتماعی مؤسسه حقوقی کیان‌دادآرمان برجسته‌ترین خدمات حقوقی را در امور زیر ارائه می‌نماید:

1- ارائه مشاوره و وکالت در دعاوی کارگری و کارفرمایی

2- طرح دعوا و دفاع از حقوق کارگران در وزارت کار

3- پیگیری دعاوی مربوط به دیه (خسارات بدنی) ناشی از حوادث کار

4- مشاوره و پیگیری امور مالیاتی کارفرمایان

5- ارائه بسته‌های مشاوره و حمایت حقوقی از بنگاه‌های کوچک

6- مشاوره تخصصی در قوانین مربوط به اشتغال

7- مشاوره و وکالت در برقراری بیمه بیکاری

8- مشاوره و وکالت در خصوص بازنشستگی و ازکارافتادگی

9- تجدیدنظر خواهی از آرای تأمین اجتماعی، تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه برای ثبت و پیگیری در دیوان عدالت اداری

درخواست مشاوره

شماره تماس جهت مشاوره

(با کلیک روی شماره ها مستقیم تماس بگیرید)

 

تماس از طریق واتس اپ فقط برای کاربران خارج از کشور