موارد مربوط به دادگاه خانواده

مواردی که دادگاه خانواده می‌تواند به آنها رسیدگی نماید:

1- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح 1043 : اذن پدر یا ج پدری اولویت دارد.

3- شروط ضمن عقد نکاح

4- ازدواج مجدد

5- جهیزیه

6- مهریه

7- نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

8- تمکین و نشوز

9- طلاق – رجوع – فسخ نکاح و انفساح نکاح – بذل مدت و انقضای آن

10- حضانت و ملاقات طفل

11- نسب : (سببی- نسبی رضاعی)

12- رشد، حجر و رفع آن

13- ولایت قهری، قیومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران، وصایت و امور مربوط به آن

14- نفقه اقارب

15- امور راجع به غائب مفقودالاثر

16- سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

17- اهدای جنین

18- تغییر جنسیت

سوالات مربوط به دپارتمان تخصصی خانواده می توانید در صفحه پرسش و پاسخ حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری تهران مطرح نمایید.