عده و تفاوت های آن

عده

ماده 1150 قانون مدنی می‌گوید عدّه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده‌است نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.

وکیل پایه یک دادگستری تهران آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما در امور خانواده در مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین می باشد.

توجیه عده به دلایل زیر می‌باشد:

1- جلوگیری از اختلاط نسل

2- رابطه نکاح هر قدر ناپایدار و ملال‌آور باشد، محترم است و احترام آن اقتضا می‌کند که زن نتواند بلافاصله پس از انحلال نکاح از نو ازدواج کند.

3- عده طلاق گاهی مهلتی است برای تفکر و بازگشت به زندگی زناشویی

اقسام عده عبارتند از :

1- عده وفات

2- طلاق

3- عده فسخ نکاح

4- عده نزدیکی به شُبه

5- عده بذل یا انقضای مدت در نکاح منقطع

الف) عده وفات یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر 1154 می‌گوید عده وفات چه در دائم چه درمنقطع در هر حال 4 ماه و ده روز است، مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل باشد، مگراینکه بچه کمتر از 4 ماه و ده روز به دنیا آید. باید پس از زایمان نیز تا تکمیل شدن مدت صبر کند

ب) عده طلاق و اقسام آن :

1- عده زن باردار عده زن باردار طبق ماده 1153 قانون مدنی تا وضع حمل می‌باشد حتی اگر کم باشد.

2- عده زن غیر آبستن برابر ماده 1151 سه طهر یعنی پاک شدن است که مدت آن سه ماه می‌باشد.

3- زنانی که عده طلاق ندارند:

زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات باید رعایت شود.

عده به زبان زبان ساده:

عده طلاق سه طُهر است

( ۳ بار عادت ماهیانه شدن زن )

در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود دارد.

در این ایام زن حق ازدواج با مرد دیگری را ندارد و برای ازدواج باید تا سپری شدن مدت عده صبر کند.

حق رجوع با توجه به نوع طلاق متفاوت است.

عده وفات شوهر چهار ماه و ده روز است

عده عقد موقت دو ماه است

?از نظر شرعی کمی تفاوت در زمان ها وجود دارد.

ازدواج در مدت عده حرام است باعث ایجاد حرمت ابدی یعنی حرام شدن همیشگی می شود.

عده چیست؟|اقسام عده |عده طلاق و اقسام آن

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر