حکم زنای به عنف – زنای به عنف در قانون مجازات

حکم زنای به عنف - زنای به عنف در قانون مجازات

حکم زنای به عنف – زنای به عنف در قانون مجازات

زنای به عنف چیست و چه مجازاتی دارد؟

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش ‌الباکره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهر المثل محکوم می‌گردد.

تجاوز یا زنای به عنف به معنای آن است که مثلاً زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب (ترساندن)، تهدید با او زنا کند.

مجازات زنای به عنف کیفر آن برای مرد زنا کننده (اعدام) است، هر چند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد.

زنا چیست؟

رابطه نزدیک جنسی (نزدیکی) بین زن و مردی که با یکدیگر همسر نباشند را زنا می‌گویند. برای تحقق زنا لازم است آلت تناسلی مرد، وارد آلت تناسلی زن گردد. چه وارد مهبل زن گردد (نزدیکی از راه طبیعی) و چه وارد مقعد (نزدیکی از پشت).

زنای به عنف: چنانچه زن مایل به برقراری رابطه نبوده و طرف مقابل او را وادار به برقراری رابطه نماید، زنای به عنف تحقق می‌یابد. مثلاً چند نفر دست و پای زن را گرفته و شخص دیگری با او رابطه جنسی برقرار نماید.

حکم زنای به عنف

 معمولاً اگر حکم موردی در قانون به مورد مشابه آن سرایت داده شود، می‌گویند در حکم آن است. در زنای به عنف، زنی که با او رابطه جنسی برقرار می‌شود هیچ گونه قصدی ندارد و به زور وادار به برقراری رابطه می‌شود ولیکن قانونگذار موارد مشابهی را پیش‌بینی کرده و حکم زنای به عنف (که اعدام است) برای این موارد نیز برقرار کرده است. این موارد تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی آمده است. در این ماده چنین مقرر گردیده است: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با نباشد در حال بی‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای با عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ارش ‌‌البکاره

 مانند دیه مقداری مال است که به بزه دیده‌ای که در نتیجه جرم به بدن وی آسیب رسیده است پرداخت می‌شود. ولیکن تفاوت آن با دیه آن است که اولاً در مواردی پرداخت می‌شود که دیه خاص برای آن در نظر گرفته نشده و ثانیاً مقدار آن از دیه کمتر بوده و بستگی به میزان آسیب وارده دارد.

مهر المثل

 مهر المثل نیز مانند مهریه است. یعنی مالی است که به عنوان مهریه برای زن در نشر گرفته می‌شود ولی با مهریه تفاوت دارد از این جهت که مهریه با توافق طرفین تعیین می‌شود ولی در مهر المثل چنین نیست. مهر المثل در موارد خاصی که در قانون پیش‌بینی گردیده معین می‌شود و میزان آن با توجه به وضع زن از حیث وضعیت مالی، جسمی، خانوادگی، سنی و… مشخص می‌شود و ارتباطی به توافق طرفین ندارد و عرفاً میزان آن مشخص می‌گردد. در عمل، کارشناس رسمی دادگستری میزان آن را معین می‌کند.

اگر در مواردی که با زن رابطه جنسی برقرار می‌شود و این رابطه با زور همراه باشد (تجاوز به حساب آید) یا قانونگذار آن را در حکم تجاوز بداند، اگر زن باکره باشد کسی که این جرم را انجام داده علاوه بر محکوم شدن به مجازات قانونی آن که اعدام است (طبق ماده 224) به پرداخت مبالغی نیز محکوم می‌شود. این مبالغ یکی دیه‌ای است که بابت بکارت در نظر گرفته شده و میزان آن معین نبوده و با توجه به میزان آسیب وارد شده به بکارت در نظر گرفته می‌شود و دیگری مهریه‌ای است که عرفاً با توجه به وضع زن از لحاظ مالی و خانوادگی و سن و… به وی تعلق می‌گیرد. ولی اگر زن باکره نباشد و مورد تجاوز قرار گیرد مرد علاوه بر مجازات قانونی (اعدام)، صرفاً به پرداخت مهریه عرفی محکوم می‌گردد.

راه‌های اثبات زنا

اگر مرد یا زنی کمتر از 4 بار اقرار به ارتکاب رابطه جنسی نزدیک (زنا) نماید قاضی او را به 31 تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌کند که این شلاق از نوع تعزیرات می‌باشد

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 

بازدید: 711